پنجشنبه 14 مرداد 1400
Menu

درگاه‌های همکاران

شهروندان محترم:

مبلغ عوارض ورود به محدوده‌های ترافیکی، براساس تعرفه‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه می‌گردد و دریافت مبلغ عوارض، صرفاً بر مبنای تعرفه‌های مذکور مورد تأیید شهرداری تهران است. شهروندان محترم می‌توانند جهت مشاهده تعرفه‌های سال جاری و سال‌های گذشته، به بخش «محاسبه عوارض محدوده‌های ترافیکی» مراجعه نمایند.

بدیهی معرفی درگاه‌های پرداخت در این بخش تنها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان محترم به خدمات بوده و شهرداری تهران هیچگونه مسئولیتی در قبال مراودات و تعاملات فی‌مابین درگاه‌های پرداخت با شهروندان به‌عهده ندارد.

کارایی بهتر در اپلیکیشن