پنجشنبه 23 آبان 1398
Menu

راهنمای کدهای دستوری

راهنمای استفاده از کدهای دستوری و تلفن گویای شهرداری تهران

شهروندان عزیز تهرانی می توانند با استفاده از سیستم تلفن گویا و کدهای دستوری ، از خدمات شهرداری تهران بهره‎مند گردند.

کدهای دستوری

کدهای دستوری ویژه دریافت خدمات شهرداری در جداول زیر ذکر شده است:

کد دستوری
عنوان خدمت
*137*6#
شارژ حساب شهروندي
*137*4884#
فروشگاه مجازي شهروند
*137*5*2#
پرداخت قبوض
*137*5*1#
خريد کتاب
*137*123#
خرید بلیط مجموعه های ورزشی
*137*2*1#
پرداخت عوارض نوسازي
*137*2*2#
پرداخت عوارض غیرمسکونی
*137*2*3#
پرداخت پسماند مسکونی
*137*1*2#
استعلام بافت فرسوده
*137*1*4#
استعلام پيگيري 137
*137*1*5#
استعلام پيگيري 1888
*137*1*7#
استعلام امور مهندسين ناظر
*137*1*3#
استعلام پرونده شهرسازي
*137*1*1#
استعلام طرح تفضيلي
*137*4*4#
تهرانگردي
*137*4*5#
ميادين ميوه و تره بار
*137*6#
مشاهده موجودي حساب شهروندي
*137*6#
رزرو طرح ترافيک
*137*3*2*1#
ثبت باربرگ
*137*3*2*2#
استعلام باربرگ
*137*3*3#
پرداخت بدهي خودرو